1
10
Пользователи
Кенжехан Нұрайым Саятқызы
Ссылка на эту страницу:
http://student.ksu.kz/users/KenzhehanNS
Контент пользователя
Фотографии пользователя
Друзья пользователя
48 дней назад
1931 день назад
Стена пользователя
Ак сойлеп, адал кулетiндермен
Шындыкты жактап журетiндермен
Сыйластык сырын билетiндермен
Таныскым келедi менiн.
Жаманга жагынбайтындармен,
Жоктыкка тарылмайтындармен,
Арманнан арылмайтындармен,
Табыскым келедi менiн.
Жанары молдiрегендермен,
Журегi елжiрегендермен,
Умiтке сендiре бiлгендермен,
Достаскым келедi менiн.
Мун-кайгы женбейтiндермен,
Осекке сенбейтiндермен,
Наданга ермейтиндермен,
Бас коскым келедi менiн.